Ξεκινούν τη λειτουργία τους τα Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

11414 ο πενταψήφιος ειδικός αριθμός κλήσης για καταγγελίες
Printer-friendly version

 

 
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εκδόθηκε πρόσφατα το με αριθμό 132 Προεδρικό Διάταγμα, που έχει σαν σκοπό την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας που εκδηλώνεται κατά μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων με ρατσιστικά κίνητρα και υπόβαθρο. Επισημαίνεται ότι ήδη τέθηκε σε λειτουργία ο πενταψήφιος ειδικός αριθμός κλήσης - 11414 - στον οποίο μπορεί ο καθένας, σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου, να γνωστοποιεί ή να καταγγέλλει τη διάπραξη κάθε άδικης πράξης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά ή κίνητρα. Αξίζει να σημειωθεί.... ότι αφενός μεν ο εν λόγω αριθμός δέχεται κλήσεις από όλα τα δίκτυα παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αφετέρου δε ότι διασφαλίζεται το ανώνυμο και το απόρρητο της επικοινωνίας. Σύμφωνα με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα ιδρύονται:
(2) Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, ένα (1) σε κάθε Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και (68) Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, ένα (1) σε κάθε μία από: τις (5) Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας του Νομού Αττικής καθώς και τις (17) Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομώνκαι τα (46) αντίστοιχα Τμήματα Ασφάλειας τους.
Ενδεικτικά, οι Αστυνομικές αυτές Υπηρεσίες οι οποίες στελεχώνονται με περισσότερα από 200 εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία προέρχονται κυρίως από Υπηρεσίες Ασφάλειας, μεταξύ άλλων θα:
• παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα ή ύστερα από υποβολή σχετικής έγκλησης, μήνυσης ή καταγγελίας στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη διάπραξη, προπαρασκευή ή στην με οποιοδήποτε τρόπο δημόσια προτροπή, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη αδικημάτων ή στη εκδήλωση ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών και της εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.
• Ασχολούνται κυρίως με υποθέσεις που λόγω βαρύτητας του τρόπου των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη και επηρεάζουν αρνητικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, απαιτούν εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την αποκάλυψη των δραστών ή πιθανολογείται η ανάπτυξη οργανωμένης ρατσιστικής δράσης σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσότερων Αστυνομικών Διευθύνσεων.
• συλλέγουν, επεξεργάζονται και αξιοποιούν κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στη διάπραξη ή στην προπαρασκευή αδικημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.