Λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

Σας ενημερώνουμε ότι η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας θα εισπράττει Τέλη, Δικαιώματα κλπ μέχρι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας