ΚΕΠ Έδεσσας - πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων

Printer-friendly version

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει εκδοθεί η παρακάτω ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 που αφορά πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 16/11/2017 μέχρι 24/11/2017 στο Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων & Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Διοικητήριο.

 

 

Πληροφορίες στο: 2381351260, 2381351232 & 2381351211.