ΚΕΠ Έδεσσας - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε

Printer-friendly version

 

     Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχουν εκδοθεί  oι παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε  για την απασχόληση σε Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών ορισμένου χρόνου έως 31/12/2019

 

  1. 1.      Πρωσωπικό 92 ατόμων κλάδων και κατηγοριών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας,ΠΕ Ψυχιατρικής ,Πε Νοσηλευτικής,ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Διοικητικού (Μέχρι 20/11/2017 κατάθεση αιτήσεων )

 

  1. 2.      Πρωσωπικό 12 ατόμων κλάδων και κατηγοριών ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού,ΠΕ Πληροφορικής ,ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και  Ιατρό Γενικής  Ιατρικής ή Παθολογίας (Μέχρι 20/11/2017 κατάθεση αιτήσεων )

 

  1. 3.      Πρωσωπικό 11 ατόμων κλάδων και κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Μέχρι 20/11/2017 κατάθεση αιτήσεων )

 

  1. 4.      Πρωσωπικό 11 ατόμων κλάδων και κατηγοριών ΠΕ Ψυχολογίας (Μέχρι 22/11/2017 κατάθεση αιτήσεων )

 

Πληροφορίες για την κατάθεση των αιτήσεων:

Δ/νση: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε

Γ.ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1

ΤΚ 13677

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΧΑΡΝΑΙ

Τηλ 210-2447698

Email:info@aemy.gr