Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Έδεσσας, ο οποίος κατάφερε να είναι μεταξύ των δικαιούχων δήμων που λαμβάνουν χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί χρηματικά εντάλματα για ποσό 1.092.378,11 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό πάνω του 50% του συνολικού ποσού επιχορήγησης το Δήμου Έδεσσας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του, καθώς το συνολικό ποσό είναι 2.044.075,80 €.

Η απορρόφηση κρίνεται πολύ ικανοποιητική και στόχος του Δήμου Έδεσσας είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και η εξόφληση όλων των δικαιούχων κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

Με τα χρήματα για ληξιπρόθεσμες οφειλές πληρώνονται κυρίως πολύ παλιές οφειλές και οφειλές που έχουν τελεσίδικές δικαστικές αποφάσεις, δίνοντας λύση αφενός στη ρευστότητα του Δήμου Έδεσσας και αφετέρου στην τοπική αγορά. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια που ο Δήμος Έδεσσας εντάσσεται σε πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, γεγονός που δείχνει την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και διεκδίκηση πόρων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.