Διανομή δελτίων θεάματος του ΟΓΑ από το ΚΕΠ Έδεσσας

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Printer-friendly version

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Έδεσσας ανακοινώνει ότι από Δευτέρα 27/8/2012 ξεκινάει η διανομή των δελτίων θεάματος του ΟΓΑ θερινής-Χειμερινής περιόδου 2012-2013

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι πολίτες που ενδιαφέρονται είναι τα εξής:

  1. Βιβλιάριο Ασθενείας του ΟΓΑ σε ισχύ

  2. Αστυνομική Ταυτότητα

  3. Απόκομμα Σύνταξης ή βεβαίωση καταβολής εισφορών

  4. Εξουσιοδότηση όταν πρόκειται για τρίτα πρόσωπα.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο ΚΕΠ της οδού Περδίκα 15

Τηλεφ: 2381051636 και 2381051661