ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Printer-friendly version

Ο Δήμος Έδεσσας γνωστοποιεί ότι καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας επιτυχόντων και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης για την πρόσληψη 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών που θα στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Έδεσσας και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα.