ΑΝΑΒΟΛΗ

Printer-friendly version

Η σύγκλιση της Επιτροπής Διαβούλευσης αναβλήθηκε.

Θα βγεί ανκοίνωση για την σύγκλιση της νέας Επιτροπής , το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2013