Αναβολή δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος

Αναβολή δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος Ψηλού Βράχου
Printer-friendly version

Η προγραμματισμένη για την 25η Ιουνίου 2012 δημοπρασία του Δημοτικού Καταστήματος του Ψηλού Βράχου, έχει αναβληθεί λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης της διακήρυξης και θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00 με τους ίδιους όρους διακήρυξης.

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας