Ακατάλληλο το νερό στην Παναγίτσα

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ
Printer-friendly version

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των τακτικών αναλύσεων που διενεργούνται στο δίκτυο διανομής ύδατος στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας, παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές στη συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στον οικισμό Παναγίτσας, της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας. Η μετρούμενη συγκέντρωση του στοιχείου ανέρχεται σε 19 μgr/lt, ενώ το αντίστοιχο όριο καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε 10 μgr/lt.

Περαιτέρω αναλύσεις κατέδειξαν ότι το πρόβλημα υπάρχει τόσο στο νερό που προέρχεται από τη γεώτρηση, όσο και σε αυτό που προέρχεται από την πηγή που υδροδοτούν τον οικισμό, συνεπώς το νερό που φτάνει στις βρύσες του καταναλωτή είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και επιβάλλεται η διακοπή της χρήσης του ως πόσιμο.

Επισημαίνεται ότι οι αναλύσεις προσδιορισμού βαρέων μετάλλων πραγματοποιούνται σε όλο το δίκτυο μία φορά το χρόνο και είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων. Το παραπάνω γεγονός σε συνδυασμό με το ότι οι μετρούμενες συγκεντρώσεις δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, δεν θα πρέπει να προκαλεί την ανησυχία των κατοίκων της Παναγίτσας για την έως τώρα κατανάλωση.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε συνεργασία μαζί τους διερευνά κάθε δυνατή εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του οικισμού

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι όλες οι αναλύσεις της ποιότητας του νερού του δικτύου για όλες της περιοχές ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. βρίσκονται στα αρχεία της επιχείρησης και μπορούν να χορηγηθούν προς ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεώς του.

Επιπλέον, εντός των προσεχών εβδομάδων ολοκληρώνεται η κατασκευή της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. όπου και θα αναρτώνται οι πραγματοποιούμενες αναλύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για να υπάρχει άμεση πρόσβαση και ενημέρωση του κοινού και μέσω του διαδικτύου.

 

 

Γραφείο Τύπου

ΔΕΥΑ Έδεσσας