Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε.) «Ετήσια 2014-2015»

Printer-friendly version

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ Βέροιας και προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ των Βρυττών, Ριζαρίου, Σωτήρας.

Αιτήσεις θα υποβάλλουν μόνο οι παραγωγοί, των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν υποστεί ζημιές από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τα έτη 2014 και 2015, που εντάχθηκαν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα και περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες.

Ειδικότερα για ζημιές στο πάγιο κεφάλαιο και σε αποθηκευμένα προϊόντα θα υποβάλλουν αιτήσει μόνο όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλει αρχική αίτηση.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ των Βρυττών, Ριζαρίου, Σωτήρας στον Δήμο Έδεσσας μέχρι και την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018.