Ρύθμιση οφειλών

Printer-friendly version

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς τον Δήμο Έδεσσας ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Όσοι το επιθυμούν παρακαλούνται να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την ρύθμιση.