Πτώσεις κλαδιών

Printer-friendly version

Εφίσταται η προσοχή στους πολίτες ότι λόγω της χιονόπτωσης υπάρχουν πολλά φαινόμενα πτώσεων κλαδιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών ή φθορών περιουσιών, ειδικά σε ότι αφορά στα αυτοκίνητα.

Οι πολίτες παρακαλούνται να δηλώσουν στο Δήμο Έδεσσας φαινόμενα με πεσμένα κλαδιά από το βάρος του χιονιού, στα τηλέφωνα 2381051256 και 2381350726, προκειμένου να επιληφθούν οι υπηρεσίες.