Παράταση προθεσμίας για δήλωση τετραγωνικών ακινήτων

Printer-friendly version

Γνωρίζουμε  στους ιδιοκτήτες ακινήτων  ότι η προθεσμία για  να δηλώσουν ή να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των  ακινήτων  τους (κατοικιών , επαγγελματικών χώρων  & βοηθητικών χώρων )  παρατάθηκε μέχρι 30-06-2020 προκειμένου να απαλλαγούν από την  επιβολή τελών ή προστίμων  για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης, και αναδρομικών επιβαρύνσεων (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4647/16-12-2019). Επίσης υπάρχει και στο διαδίκτυο εφαρμογή .

Δικαιολογητικά :

1)     Ε9

2)     Φωτοτυπία Λογαριασμού  ρεύματος