ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Printer-friendly version

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (20.5.2019)