ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 159/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Έδεσσας έγινε ανάκληση της αριθμ. 132/2018 απόφασης κατάρτισης των όρων δημοπράτησης της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη, κτηματογράφηση, σύνταξη διαγραμμάτων αναλογισμού, σε οδούς εντός σχεδίου πόλεως Έδεσσας» και ματαίωση του Διαγωνισμού της 24-7-2018.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Α/α

Φανή Γιούσμη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε