Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Έδεσσας