ΕΓΓΡΑΦEΣ KAI ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020

Printer-friendly version

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΓΓΡΑΦEΣ KAI ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020

    Από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων τα οποία έχουν γεννηθεί τα έτη 2016  και μέχρι 31-3-2017, για το σχολικό έτος 2019-2020, θα γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 10-5-2019 έως και 31-5-2019 στο γραφείο του τμήματος προσχολικής αγωγής και παιδικής φροντίδας, από τις 8:00πμ εως 13:00μμ (Δαρδανελίων 15 (ισόγειο)

Τα σχετικά έντυπα θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosedessas.gov.gr

Για την Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας, προς  διευκόλυνση των δημοτών οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Άρνισσας, από  4-6-2019 έως  και 5-6-2019 από τις 8:00πμ εως 13:00μμ.  Τηλ επικοινωνίας :2381021889 Κουτσιαρή Μαρία