Απογραφή στρατεύσιμων

Printer-friendly version

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι η απογραφή των στρατεύσιμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2001 (ανήκοντες στην κλάση 2022) έχει ξεκινήσει την 2-1-2019 και θα πραγματοποιείται μέχρι και την 1-4-2019.

Οι στρατεύσιμοι κατά την προσέλευση τους θα πρέπει να προσκομίσουν:

1)     Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικό Διαβατήριο

2)     Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3)     Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4)     Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

 

 

 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ