Αντιστροφή κίνησης οχημάτων στην οδό Παύλου Μελά

Printer-friendly version

Από τη Δευτέρα, 1η Απριλίου 2019, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, γίνεται αντιστροφή της κίνησης των οχημάτων στη οδό Παύλου Μελά.

Από την πλευρά του Δήμου Έδεσσας έχει ληφθεί μέριμνα για τη σήμανση της οδού, έτσι ώστε να υπάρξει άμεση προσαρμογή των οδηγών στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες.