Ανακοίνωση για την Λαϊκή Αγορά

Printer-friendly version

Ο Δήμος Έδεσσας ενημερώνει τους πωλητές της λαϊκής αγοράς  Έδεσσας καθώς και το καταναλωτικό κοινό, ότι η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Έδεσσας αναστέλλεται για χρονικό διάστημα από 04-09-2020 έως 13-09-2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Δ.1α/ΓΠ.οικ.54600 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3708/04-09-2020).