ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Έδεσσα  8 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ                                   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                Στην Έδεσσα σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2020  αναρτώνται οι πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων σύμφωνα με την αριθ. 10597/20-8-2020 ανακοίνωση του Δήμου Έδεσσας.

                Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης τους.

                Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις emitsaki@edessa.gr  και xatzh@edessa.gr,

             

 

                                                               

ΣΥΝ/ΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΑρχείοΜέγεθος
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ _ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_.pdf362.98 KB
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ _ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_.pdf344.09 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_.pdf128.01 KB