ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Printer-friendly version

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Ο Δήμος Έδεσσας ενημερώνει τους πωλητές, τους κατοίκους των οδών όπου λαμβάνουν χώρα οι παράλληλες λαϊκές Έδεσσας & Άρνισσας καθώς και το καταναλωτικό κοινό, ότι με την υπ. αριθ. 13966/16-10-220 Απόφαση Δημάρχου το μέτρο της «παράλληλης Λαϊκής» επεκτείνεται κατά ένα μήνα, οπότε και θα επανεξεταστεί σύμφωνα με το νόμο .

 

 Έδεσσα 16/10/2020