ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Ο Δήμος Έδεσσας ενημερώνει τους πωλητές της λαϊκής αγοράς  Έδεσσας & Άρνισσας καθώς και το καταναλωτικό κοινό, ότι η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Έδεσσας & Άρνισσας του Δήμου μας αναστέλλεται για χρονικό διάστημα από 11-09-2020 έως 25-09-2020, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Δ.1α/ΓΠ.οικ.55962 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3870/10-09-2020).

 

 

 Έδεσσα 11/09/2020