Ένταξη τεράστιου έργου για υδρομετρητές και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης

Printer-friendly version

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, συνέπεσε με τη γνωστοποίηση στη ΔΕΥΑ Έδεσσας της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών, έλεγχος διαρροών και αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Έδεσσας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, προϋπολογισμού 4.600.000,00 €, που έχει πέντε κύρια υποέργα:

  1. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Περαίας, που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Περαίας,
  2. Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Φλαμουριάς, που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Φλαμουριάς
  1. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή «Αλώνια» στην Έδεσσα και διασύνδεση δεξαμενών οδού Πηλίκα και Αγίου Μάρκου, για την πλήρη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της περιοχής.
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας, τηλε-ελέγχου και ελέγχου διαρροών σε όλους τους οικισμούς πλην της Έδεσσας, που ήδη διαθέτει αντίστοιχο σύστημα, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό λειτουργικά κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά) σε γεωτρήσεις, δεξαμενές, και αντλιοστάσια.
  3. Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων και έλεγχος διαρροών στο δίκτυο διανομής νερού, που περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στο δίκτυο καταναλωτών της πόλης της Έδεσσας με το σχετικό λογισμικό και εξοπλισμό τηλεμετρίας.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας και Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γιάννης Χατζόγλου δήλωσε σχετικά:

«Πρόκειται ουσιαστικά για ένα τεράστιο έργο της ΔΕΥΑ Έδεσσας, που θα αναβαθμίσει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, σε όλο το φάσμα της τεχνικής υποστήριξης του δικτύου μας (έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση βλαβών, παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων κλπ). Παράλληλα, πραγματοποιούνται σημαντικές σημειακές παρεμβάσεις στα δίκτυα των περιοχών που αντιμετωπίζουμε θέματα στην υδροδότηση. Σε γενικές γραμμές είναι ένα έργο που θα βελτιώσει κατά πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας στους πολίτες – καταναλωτές και είμαι πολύ χαρούμενος που η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό γιορτάζεται διπλά από τη ΔΕΥΑ Έδεσσας, λόγω της ένταξης αυτού του μεγάλου έργου!

Με αυτή την ευκαιρία θέλω να απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες – καταναλωτές να περιορίσουν κάθε σπατάλη νερού, έτσι ώστε να μην μας λείψει ποτέ αυτό το πολύτιμο αγαθό».

ΑρχείοΜέγεθος
apofasi_entaxis_ps2pl46mtl6-ni4.pdf595 KB