Ένταξη έργου για ψηφιακούς υδρομετρητές

Printer-friendly version
unnamed-27.jpg

Το έργο «Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών, έλεγχος διαρροών και αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Έδεσσας» εντάχθηκε στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονα Προτεραιότητας  1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.532.550€ χωρίς τον ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση 4800 υδρομετρητών για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας, η οποία δεν διαθέτει ψηφιακά υδρόμετρα. Τα υδρόμετρα θα έχουν ενσωματωμένη διάταξη αποστολής δεδομένων και θα συνδέονται με σύστημα ασύρματου δικτύου, που θα υποστηρίζεται ενεργειακά από φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε υπολογιστικό σύστημα και θα επεξεργάζονται σε ειδικό λογισμικό.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας, κ. Γιάννης Χατζόγλου, δήλωσε σχετικά:

«Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα της ΔΕΥΑ Έδεσσας για εκσυγχρονισμό των υποδομών της και του τρόπου λειτουργίας της. Αθόρυβα, αλλά με οργανωμένη δουλειά και συγκεκριμένες στοχεύσεις, προχωράμε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και στην αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων του τόπου μας».