ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Printer-friendly version

 

           

 

   
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦ: Βιληγέννης Ε.

TΗΛΕΦ. 23813 50724

FAX 23810 24444

Email Address viligennis@edessa.gr

 

  

 

 

 ΘΕΜΑ : Έλεγχος λαϊκών αγορών για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας από την πανδημία.

     

Με αφορμή ερωτήματα πωλητών λαϊκών αγορών, ο Δήμος Έδεσσας, γνωστοποιεί ότι ο έλεγχος των διατάξεων που αφορούν στα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στα πλαίσια της προστασίας του κοινού από την πανδημία, δεν αποτελούν αρμοδιότητά του.

 

                                                                                                ΔΗΜΟΣ    ΕΔΕΣΣΑΣ