«Χορήγηση αδειών Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου, τύπου Β, για το έτος 2013»

Printer-friendly version

Ο Δήμος Έδεσσας θα χορηγήσει δύο (2) άδειες τύπου Β Υπαίθριου  Πλανοδίου Εμπορίου για το έτος 2013. Οι άδειες περιλαμβάνουν προϊόντα πλην των προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και ισχύουν για την περιοχή του Δήμου Έδεσσας.

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.

Β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων  με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας, στον τηλέφωνο 2381350773.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας

 

ΑρχείοΜέγεθος
planodio__tupou_b_2013.doc39.5 KB