Θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 18/3/2011 ΕΩΣ 28/3/2011.
Printer-friendly version

1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝ.:2310482277 - 2310454054