Όμιλος Χιονοδρόμων Έδεσσας

Printer-friendly version
Όμιλος Χιονοδρόμων Έδεσσας

Ski: 4-9 ετών

Snowboard: 6-9 ετών

Αθλητική ομάδα: 10+ ετών


Φιλικής εταιρείας 2 Έδεσσα

Πληροφορίες

 

6948837811

Κωνσταντινίδου Μαρία

 

6945757105

Μίχος Γεώργιος