Δημοτική Αστυνομία - Οργανόγραμμα

Printer-friendly version

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διευθυντής:  Βιλιγέννης Ευστράτιος

  •     Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

              Προϊστάμενος : Δαμιανίδης Σάββας

 

  •     Τμήμα Αστυνόμευσης

              Προϊστάμενος : Λυτρίδης Ιωάννης

 


Τηλ.: 23810 29516
fax: 23810 29523
e-mail: edpolice@otenet.gr