Δημοτική Αστυνομία - Kυκλοφοριακή Αγωγή

Printer-friendly version
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας (Δημ. Αστ/μία): 2381 0 29516
 

Παρουσίαση

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Έδεσσας, οργανώθηκε και λειτουργεί από το 2007 από την Δημοτική Αστυνομία, με την υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας και της δ/νσης Α’βάθμιας εκπ/σης του νομού μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που συντάχθηκε από επιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Παν/μείου Θες/νίκης και του Υπουργείου Εσωτερικών, εφαρμόζεται με πρότυπο τρόπο στο Π.Κ.Α. του δήμου μας από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και πλήρη υλικό εξοπλισμό.

Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, είναι η γνωριμία των μαθητών με τους κανόνες οδικής ασφάλειας ώστε να αποκτήσουν καλύτερες κυκλοφοριακές συνήθειας που θα τα προστατέψουν από ατυχήματα στο παρόν και που επενδύουν στην ανάπτυξη χαρακτήρα φιλικής οδικής συμπεριφοράς στο μέλλον.

Η εκπαιδευτική διαδικασία

Πρόγραμμα σχολικής αγωγής.

Στο Π.Κ.Α., η εκπαιδευτική διαδικασία διαφοροποιείται ως προς τον όγκο και την ποιότητα των παρουσιαζόμενων πληροφοριών, αλλά και της εφαρμογής τους μαθήματος, βάσει της αντιληπτικής ικανότητας και του γνωστικού επιπέδου των μαθητών. Συνεπώς για τους μαθητές της 1ης ηλικιακής ομάδας επιλέγονται να παρουσιαστούν βασικές και απλές πληροφορίες σε απλό ύφος και γλώσσα ώστε να μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές και να απομνημονευτούν από τους μικρούς μαθητές, χωρίς όμως να παραβλέπονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια της καθημερινής τους κίνησης.  Για τους μαθητές της 2ης ηλικιακής ομάδας, η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται στο σύνολό της ενώ γίνεται λεπτομερής παρουσίαση και εξήγηση όλων των θεμάτων από τον εκπαιδευτή.

Πρώτη Ηλικιακή Ομάδα (β’ & γ’ τάξεις  δημοτικού)

Πρώτη Επίσκεψη – «Εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών»

Κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο Π.Κ.Α., οι μικροί μαθητές κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με τον χώρο εκπαίδευσης και πραγματοποιείται θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα κυκλοφορίας πεζών, καθώς και σε ζητήματα οδική ασφάλειας.

Δεύτερη Επίσκεψη – «Εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων»

Κατά τη δεύτερη επίσκεψή τους, οι μικροί μαθητές εκπαιδεύονται θεωρητικά σε θέματα κυκλοφορίας οχημάτων (ποδηλάτων – αυτοκινήτων), ενώ πραγματοποιείται και πρακτική εκπαίδευση χρησιμοποιώντας ποδήλατα του Π.Κ.Α. και πλήρη υλικό εξοπλισμό ασφαλείας.

Δεύτερη Ηλικιακή Ομάδα (δ’ και ε’ τάξεις δημοτικού)

Τρίτη Επίσκεψη – «Εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών»

Έχοντας περάσει πλέον στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα, διδάσκεται το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο με την πρώτη επίσκεψη, εμπλουτισμένο όμως με περισσότερες πληροφορίες.

Τέταρτη Επίσκεψη – «Εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων»

Κατά την τελευταία τους επίσκεψη στο Π.Κ.Α., οι μαθητές εκπαιδεύονται και πάλι σε θέματα κυκλοφορίας οχημάτων όπου προσεγγίζονται πλέον με ευρύτητα ζητήματα που παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγείο)

Έξω από τα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής, το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει συστήσει Πάζλ στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγήςένα πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, κατά το οποίο, με παιγνιώδεις δραστηριότητες που εστιάζουν στη βιωματική μάθηση, οι μικροί μας φίλοι έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να μάθουν στον ανοικτό χώρο του πάρκου τους πιο βασικούς και απλούς κανόνες της κυκλοφοριακής αγωγής.