Προκηρύξεις που έχουν λήξει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (Αριθμός διακήρυξης 26711/20-09-2012)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 09/10/2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. ώρα λήξης 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στο Δημαρχείο Έδεσσας.

Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & αποχετευσησ της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

"Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβει (χωρίς κόστος) από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (18ης Οκτωβρίου, 18 Έδεσσα) το πρωτότυπο τεύχος οικονομικής προσφοράς μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού"