ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ”

Προϋπολογισμός 805.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)
Printer-friendly version

Αναλυτηική η Διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο

AttachmentSize
perilepse_diakeruxes_mesemeri.pdf60.18 KB