ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ

Printer-friendly version

Ο Δήμαρχος Έδεσσας
Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας
(συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 609/85), με το σύστημα
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις εκατό, πάνω
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ"
προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών – 59.756,10- € με Γ.Ε & Ο.Ε,
Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση
–73.500- € με Φ.Π.Α.
Η πίστωση του έργου για το έτος 2013 είναι –73500 - €.
Η δημοπρασία θα γίνει την 9 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013 στα
γραφεία του Δήμου Έδεσσας. Ώρα έναρξης της αποδοχής προσφορών ορίζεται η
9.00 π.μ. & λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. ακριβώς

'ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΉ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

AttachmentSize
beaksorp-0lkh-signed.pdf206.88 KB