Συντάξεις

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Περιγραφή:

1. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ομοσπονδία πολυτέκνων
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας
4. Ληξιαρχικές πράξεις γάμου των παιδιών που είναι παντρεμένα
5. Πιστοποιητικά γέννησης για τα ανύπαντρα παιδιά

Ροές Πληροφορίας:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Γραφείο ΟΓΑ


Περιγραφή:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Απόκομμα σύνταξης

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ

Τηλέφωνο
23813 50762

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΡΦΑΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ
Περιγραφή:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΟΓΑ

 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ


Περιγραφή:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ

Περιγραφή:
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Απόκομμα σύνταξης
  • Πρόσφατη γνωμάτευση κρατκού νοσοκομείου
Ροές Πληροφορίας:
Γραφείο ΟΓΑ 
Syndicate content