ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ

Περιγραφή:
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Απόκομμα σύνταξης
  • Πρόσφατη γνωμάτευση κρατκού νοσοκομείου
Ροές Πληροφορίας:
Γραφείο ΟΓΑ