ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Γραφείο ΟΓΑ


Περιγραφή:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Απόκομμα σύνταξης

Ροές Πληροφορίας:

Γραφείο ΟΓΑ

Τηλέφωνο
23813 50762