ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Περιγραφή:

1. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ομοσπονδία πολυτέκνων
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας
4. Ληξιαρχικές πράξεις γάμου των παιδιών που είναι παντρεμένα
5. Πιστοποιητικά γέννησης για τα ανύπαντρα παιδιά

Ροές Πληροφορίας:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΓΑ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ