Όλα τα νέα του Δήμου

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας

Ανακοίνωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή στις 21/08/2012

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/08/2012

Για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών

Σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα τείνει να εξελιχθεί η απόφαση για αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς και τις δομές του Δήμου Έδεσσας