Όλα τα νέα του Δήμου

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/08/2012

Για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών

Σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα τείνει να εξελιχθεί η απόφαση για αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς και τις δομές του Δήμου Έδεσσας

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 29.06.2012

Αποφάσεις ΔΣ. της 29 Ιουνίου 2012

Τα οικονομικά των Δήμων στο επίκεντρο

Τα οικονομικά των Δήμων στο επίκεντρο

Αρδευτκό Έργο Πλατάνης Δήμου Έδεσσας

Unpublished
Προθεσμία μέχρι την 31 – 7 – 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών)