Όλα τα νέα του Δήμου

Hμερήσια εκδρομή στα Γρεβενά – Μετέωρα – Τρίκαλα

img_1059.jpg
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.ΟΟπ.μ

ΑΜΚΕ-ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΧ 108.204/1/2012,της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας –ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

Αποτελέσματα ΚΟΧ 5, 204/ 01 /2012 για 297 θέσεις στο Νομό Πέλλας

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ανακοινώνει αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.204/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πέλλας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας