Όλα τα νέα του Δήμου

ΑΜΚΕ-ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΧ 108.204/1/2012,της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας –ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

Αποτελέσματα ΚΟΧ 5, 204/ 01 /2012 για 297 θέσεις στο Νομό Πέλλας

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ανακοινώνει αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.204/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πέλλας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 15.00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (Αριθμός διακήρυξης 26711/20-09-2012)