Τ. Κοινότητα Άρνισσας

Printer-friendly version

 

Χατζηγεωργούδης Κυριάκος Πρόεδρος Τ.Κ. Άρνισσας

Μπόγιας Χαράλαμπος του Αναστασίου

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Λαζάρου Χρήστος του Ευαγγέλου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Βεγορίτιδας
τηλ: 23813 51600