Δημοτικό Συμβούλιο

Printer-friendly version

Δήμαρχος

       Γιάννου Δημήτριος

Αντιδήμαρχοι

  1. Μουράτογλου Ιωάννης
  2. Μαρία (Μαρούλα) Κατσάρα-Βλάχου
  3. Σαμλίδης Μιχάλης
  4. Πασχάλης Αλέξανδρος
  5. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
  6. Σωτήριος Μούκας

 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλιππος Γκιούρος

β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ξυλουργίδης Αντώνιος 

γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γάτσης Χρήστος 

 

Πρόεδρος ΔΕΥΑΕ

     Ιωάννης Χατζόγλου

Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ.

  1. Ιατρίδου - Βλαδίκα Αναστασία

Δημοτικοί σύμβουλοι

1.Μούκας Σωτήριος 

2.Μουράτογλου Ιωάννης

3.Γιώγας Δημήτριος

4.Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

5.Γκιουρος Φίλιππος

6.Σαμλίδης Μιχαήλ

7.Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 

8.Ιατρίδου -Βλαδίκα Αναστασία

9.Πασχάλης Αλέξανδρος

10.Χατζόγλου Ιωάννης 

11.Τσεπκεντζής Ιωάννης 

12.Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

13.Ξυλουργίδης Αντώνιος 

14.Μουστάκας Γεώργιος 

15.Καραμάνη Δήμητρα

16.Θωμάς Ευάγγελος 

17.Πέτκου Αναστάσιος 

18.Δέλης Αθανάσιος 

19.Καραπατσούδη Ελένη 

20.Ρυσάφης Αντώνιος 

21.Ταμβίσκου Ευτυχία

22.Θεοδώρου Έλλη

23.Κίτσου Ελένη 

24.Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 

25.Γάτσης Χρήστος 

26.Τζιάκος Δημήτριος 

27.Τσιτσάγκας Χαράλαμπος