ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στην Έδεσσα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας – Γιαννιτσών για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών με τίτλο «Blended Εκπαίδευση στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την Αειφορία»...
Printer-friendly version
jpg.

Στην Έδεσσα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας – Γιαννιτσών για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών με τίτλο «Blended Εκπαίδευση στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την Αειφορία».
Ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Δημήτρης Γιάννου, χαιρέτισε τις εργασίες του σεμιναρίου εξάροντας το ρόλο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την περιοχή. Ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι η πραγματοποίηση σημαντικών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα δικαιώνει την επιλογή για την παραμονή του ΚΠΕ στην Έδεσσα. Ο Δήμος Έδεσσας βρίσκεται στο πλευρό του ΚΠΕ και συνδράμει στο μέτρο των δυνατοτήτων του το έργο της δομής που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εκπαιδευτική κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Έδεσσας