ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ ( ΑΓΟΡΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ )

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ ( ΑΓΟΡΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ )
Printer-friendly version

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Έδεσσας φροντίζει καθημερινά την καθαριότητα της πόλης (αγορά - περιοχές), είτε με μηχανικά μέσα (μηχ/τη σκούπα), όπου είναι εφικτό, είτε χειρονακτικά (οδοκαθαριστές).
Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει:
 Η στάθμευση των αυτοκινήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις πινακίδες σήμανσης των οδών και όχι σε διπλές σειρές, πάνω σε πεζοδρόμια, μπροστά σε κάδους απορριμμάτων κ.λ.π.
 Οι καταστηματάρχες να φροντίζουν για την καθαριότητα του πεζοδρομίου τους, χωρίς αυτό να επιβαρύνει το οδόστρωμα.
(Οι οδοκαθαριστές του κέντρου ξεκινούν την εργασία τους στις 5 π.μ.)
 Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από τον Δήμο έξι (6) φορές την εβδομάδα από τα απορριμματοφόρα οχήματα και την Κυριακή μόνο τα κεντρικά σημεία της πόλης.
 Τα απορρίμματα να βγαίνουν μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου.
 Μετά το πέρας κάθε φορτοεκφόρτωσης ή μεταφοράς εμπορευμάτων τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής να φυλάγονται σε ιδιόκτητο χώρο έως την ώρα της αποκομιδής.
 Υλικά συσκευασίας (χαρτοκούτια) από καταστήματα, super markets, περίπτερα, γραφεία κ.λ.π. να τοποθετούνται για αποκομιδή, αφού ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους με πρόσφορο τρόπο (συμπίεση, δέσιμο κ.λ.π.) και όχι χύμα.
 Τα απορρίμματα (υπολ. τροφών) των εστιατορίων, οβελιστηρίων, fast food κ.λ.π. να τοποθετούνται σε ανθεκτικές σακούλες μέσα σε αεροστεγή δοχεία. Τα δε χρησιμοποιημένα λίπη – έλαια σε δοχεία ή φιάλες ερμητικά κλειστά.
 Κάρβουνα και στάχτες απαγορεύονται αυστηρά να ρίχνονται μέσα στους κάδους. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του κάδου.
 Τα καταστήματα που παράγουν κάθε μορφής μικρο-απορρίμματα από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών ( αναψυκτικά – πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία μικρο-απορριμμάτων για να διατηρείται το πεζοδρόμιο και ο περίγυρος καθαρός.
 Η αποκομιδή των μεγάλων αντικειμένων (ειδών υγιεινής, στρωμάτων κλπ) να πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την Υπηρεσία.
 Η τοποθέτηση απορριμμάτων από οικίες ή καταστήματα τις ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ σε κοινόχρηστους χώρους προκαλούν ρύπανση του εξωτερικού χώρου των πεζοδρομίων και των δρόμων.
 Όλα τα απορρίμματα να οδηγούνται στους πλησιέστερους κάδους και να μην αφήνονται έξω από τις πόρτες και τα κάγκελα των σπιτιών.
Ελπίζουμε ότι με την καλή συνεργασία του Δήμου, των παραγόντων της αγοράς και των πολιτών θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την καθαριότητα της πόλης μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ