ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
Printer-friendly version

Στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) συμμετείχε ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Δημήτρης Γιάννου, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά επαφών με αυτοδιοικητικούς παράγοντες στο πλαίσιο του συνεδρίου. Για τα αποτελέσματα του συνεδρίου δήλωσε:
«Το συνέδριο ΚΕΔΕ είναι, ως συνέχεια των συνεδρίων ΚΕΔΚΕ, ένας σημαντικός αυτοδιοικητικός θεσμός. Ανέκαθεν αποτελούσε χώρο ανταλλαγής απόψεων, ανάπτυξης σημαντικών θέσεων που καθόρισαν το αυτοδιοικητικό μέλλον της χώρας, αλλά και άσκηση πίεσης στην κεντρική εξουσία για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων στην αυτοδιοίκηση.
Στο συγκεκριμένο συζητήθηκαν όλα τα βάσικα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, που δυστυχώς αντιμετωπίστηκαν με ευχολόγια από τους εκπροσώπους της Πολιτείας.
Καμία ευθεία απάντηση δεν λάβαμε για τα προβλήματα στην τακτική επιχορήγηση, τις προσλήψεις προσωπικού, την υλοποίηση των προγραμμάτων, το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.τ.λ.
Στη σημερινή οικονομική κρίση, με την Αυτοδιοίκηση στο μάτι του κυκλώνα και με τεράστια οικονομικά προβλήματα, δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα και δυστυχώς το μόνο που εισπράξαμε ως απάντηση στα τεράστια προβλήματα της αυτοδιοίκησης ήταν ευχολόγια.»

Γραφείο Τύπου
Δήμου Έδεσσας