ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

Printer-friendly version

Ψήφισμα για την παραμονή του Πανεπιστημιακού Τμήματος

 

Ψήφισμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για την παραμονή του Τμήματος Marketing και Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Έδεσσα, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, με την παρουσία των Βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και φορέων του Δήμου Έδεσσας.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας

 

Επισυνάπτεται το Ψήφισμα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

Έδεσσα 04/02/2013

 

                                     Αρ. Πρωτ.:-2856-

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

       ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

  ΚΟΙΝ:

  1. 1.      τον Υπουργό Παιδείας
  2. 2.      την Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 

       

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

 

Το παράρτημα του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στο Δήμο μας,  ιδρύθηκε το έτος 2004 και είναι το τμήμα Μarketing και Διοίκησης Λειτουργιών,  τετραετούς φοίτησης και αριθμεί στο σύνολό του τετρακόσιους πενήντα (450) εγγεγραμμένους φοιτητές περίπου, με ετήσιο αριθμό εισακτέων πάνω από ογδόντα (80) φοιτητές, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους διαβιούν στην πόλη της Έδεσσας.

Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο τμήμα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο παρά μόνο ένα τμήμα (Marketing και επικοινωνίας) στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Η ποιότητα της παρεχόμενης μάθησης και της ζήτησης του αντικειμένου αποδεικνύεται και από τον υψηλό μέσο όρο εισαγωγής στο εν λόγω πανεπιστημιακό τμήμα, αφού ξεπερνά την βαθμολογία του δεκαέξι (16) στην κλίμακα. Το τμήμα της Έδεσσας είναι στελεχωμένο με οκτώ (8) μόνιμους καθηγητές, ενώ απασχολεί και τρεις (3) εργαζόμενους. Η κτιριακή υποδομή και όλες οι εν γένει εγκαταστάσεις του τμήματος Μarketing και Διοίκησης Λειτουργιών παραδόθηκαν από το Δήμο μας με πολυετή παραχώρηση, αφού δαπανήθηκαν 1.350.000,00 €, από ιδίους πόρους, για την ανακαίνιση – ανακατασκευή τους, έτσι ώστε να καταστούν λειτουργικοί και κατάλληλοι προς χρήση, ενώ όλοι οι φοιτητές σιτίζονται καθημερινά και πάλι με μέριμνα του Δήμου μας. Τέλος, επισημαίνουμε ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος του παραπάνω τμήματος δεν ξεπερνά τις 35.000,00 € και μάλιστα έχουμε ήδη εκφράσει τη διάθεσή και προσφορά μας να καλύψουμε με δικές μας δαπάνες αυτό το ποσό, αναλαμβάνοντας επιπλέον και την φιλοξενία τμημάτων ή σχολών άλλων πόλεων, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία μεγαλύτερη φοιτητική κοινότητα σύμφωνα με την επιδίωξη όλων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας δηλώνουμε με το παρόν ότι εναντιωνόμαστε με κάθε τρόπο στο προταθέν από το Υπουργείο Παιδείας σχέδιο με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ».

Σε περίπτωση υλοποίησης του σχεδίου:

  • Είμαστε ο μοναδικός Νομός της Βόρειας Ελλάδας ο οποίος σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό παραμένει χωρίς πανεπιστημιακή μονάδα.
  • Η μετακίνηση του πανεπιστημιακού τμήματος δεν συνάδει με τις υποτιθέμενες προθέσεις του Υπουργείου δηλαδή με την ισόρροπη ανάπτυξη των Πανεπιστημίων και την αποκέντρωση των τμημάτων και σχολών στην περιφέρεια και δη σε περιοχές όπως η δική μας που συντρέχουν και εθνικοί λόγοι αφού είμαστε παραμεθόριος και ακριτικός νομός.
  • Δεν εξορθολογίζονται οι δαπάνες του Υπουργείου αφού όπως αναφέρουμε παραπάνω τα έξοδα του Πανεπιστημίου βαρύνουν το Δήμο μας.
  • Σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται τα υποτιθέμενα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια, διότι όσον αφορά μεν τα τεχνολογικά ιδρύματα έχουμε βέβαια συγχωνεύσεις και καταργήσεις σε ποσοστό 30% των τμημάτων πανελληνίως, ενώ αντίθετα όσον αφορά τα πανεπιστημιακά τμήματα το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» εξαντλείται μόνο σε ποσοστό 2% των πανεπιστημιακών τμημάτων της Ελληνικής περιφέρειας, καθώς εξαντλείται στις πόλεις Έδεσσα, Βέροια, Νάουσα και Λειβαδιά και μόνον σε αυτές. Όλα τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα της περιφέρειας παραμένουν στις θέσεις τους και δεν αγγίζονται. 

 

 

 

Εμείς ως Δήμος Έδεσσας, σας καλούμε να ματαιώσετε, άμεσα, τη σχεδιαζόμενη μετακίνηση του τμήματος Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από την πρωτεύουσα του Νομού Πέλλας, την Έδεσσα.

Απαιτούμε ισότιμη και όχι μεροληπτική αντιμετώπιση από την αρμόδια Επιτροπή επεξεργασίας του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

Δηλώνουμε, με τον κατηγορηματικότερο τρόπο την πλήρη αντίθεσή μας, σε οποιαδήποτε μεταβολή του ως άνω Πανεπιστημιακού Τμήματος και σας βεβαιώνουμε ότι θα βοηθήσουμε στη διατήρησή του στην πόλη μας με κάθε πρόσφορο μέσο που θα απαιτηθεί, όπως αποδείξαμε έμπρακτα και στο παρελθόν παρέχοντας πλήρως ανακαινισμένη κτιριακή υποδομή καθώς και αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τη σίτιση των φοιτητών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Φίλιππος Ν. Γκιούρος

 

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

2. Πρωθυπουργός της Ελλάδας

3. Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης

4. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

5. Βουλευτές του Νομού Πέλλας

6. Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

7. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

8. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

9. Μ.Μ.Ε.