Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου αναπλάσεων σε Ζέρβη και Περαία

Printer-friendly version
anaplasi_peraias.jpg
anaplasi_zervis.jpg

 

Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου ανάπλασης στις Τοπικές Κοινότητες Ζέρβης και Περαίας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 415.000 €. Αφορά παρεμβάσεις ανάπλασης στην πλατεία της Ζέρβης και κατασκευές πεζοδρομίων και ανάπλαση της πλατείας της Περαίας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο ανάπλασης στη Ζέρβη και την Περαία θα ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας